вторник, 15 март 2011 г.

Писмо до ОБЦ от 15.03.2011 г.


15 Март 2011г.              
До                   Ръководството на  НА „Обединени  Божии Църкви”
                                   Копие:            Обединени Евангелски Църкви
            Пастирско  общение - България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото се обръщаме към Вас, тъй като считаме, че т.н  „Казус Еленков” е прецедент в нашата нова история и от 20 години за пръв път имаме публикувани факти  и предоставена информация, която е индикация за сериозни проблеми и недопустими злепоставящи  и компрометиращи евенгелската общност в България обстоятелства.
 
Публикуваните видео материали, последващите открити писма, декларации и въпроси принудиха епископ Еленков да даде своя отговор, който обаче бе крайно неясен и неизчерпателен.  Начинът обаче, по който Националният съвет на ОБЦ и част от пасторите в Пастирското общение реагираха с опита си да наложат цензура над надигналата се дискусия налага извода, че няма воля и морални подбуди истината да излезе наяве в пълнота.
Считаме, че при подобни прецеденти, касаещи Тялото Христово – за  миналото, настоящето и бъдещето, тогава, когато съответната организация или църква демонстрира неспособност да вземе богоугодно решение и да се справи с възникналите проблеми, отговорността се пада на други лидери в Тялото Христово да вземат отношение и да помогнат за разрешаването им.

Категорично отхвърляме тезата, че поведението на служители, които представляват Българския евангелизъм, както в България, така и в чужбина, в конкретния случай епископ Еленков, засяга само него и неговата организация.

Засегнати са всички, чиито живот, служение и дело са посветени на достигането на българската нация с Евангелието.

С повдигането на този морален казус не се цели да се компрометира дадена личност, а    решаването на подобни проблеми е принципно, като приложението на подобен стандарт трябва да е валиден за всички. В този смисъл ние апелираме за поемане на морален ангажимент, като не бъдем безучастни пред подобни проблеми, ефектиращи Тялото Христово с такава публичност.
Това е и нашият призив към Вас,  които от позициите, които заемате,  носите отговорност как ще се развият събитията за в бъдеще. Ще бъдете ли запомнени като хора, които честно признават наличието на проблеми и поемат отговорност за разрешаването им, или  като такива, които ги отричат, прикриват и неглижират.
 
Самите Вие заявявате в Протокола от 08.02.2011 г. на заседанието на ръководсвото: „Всички поставени в писмото въпроси бяха дискутирани.
Епископ Еленков даде подробен и изчерпателен отговор на поставените към него въпроси, следвайки хронологичния ред на събитията.”

Въпросите наистина може да са дискутирани, но досега не е даден подробен и изчерпателен отговор пред служителите, застанали зад призива в Отвореното писмо и пред Тялото Христово, както в България, така и  в чужбина.

Вярвахме, че допусналите грешки ще се  признаят честно и открито. За съжаление не виждаме такива действия и в този смисъл считаме за наше задължение да Ви запознаем с още някои факти, които могат да доведат до сериозни поражения на евангелизма в България.

Тиражираните от публикуваните изяви на епископ Еленков факти и събития за запалени църкви от мюсюлмански радикали на територията на Република България, за което той  е призовавал и набирал финансови средства за възстановяването им (по $20 000 за изгоряла църква към Октоври  2010 г.) са един от многото въпроси. Наши  сънародници са били както потресени от случващото се в България, така  също и възмутени от неадекватните действия от страна на църквите и държавните институции. За целта те са подготвили писма до правителството на Република България и отговорните институции за незабавни и енергични действия за откриване и наказване на виновниците за тези деяния.
Сами разбирате, че поради непотвърдените данни  изнесени от епископ Еленков, бе разумно да ги  възпрем от  каквито и да е действия, докато тези данни не бъдат безспорно доказани. За съжаление и до настоящия момент епископът не взема отношение по въпроса.
 
До момента, въпреки призивите ни, епископ Еленков не е поел  в конкретика своята  отговорност за  разпространените при публичните си изяви  неистини и  неверни информации в САЩ.
С оглед това  поставяме въпроса има ли той моралното право да се представя и да представлява  ОБЦ и Тялото Христово в България?

Уважаеми служители, обръщаме се към вас, като ръководство в качеството ви на Национален Съвет на ОБЦ с надеждата, че ще демонстрирате здравомислие и посвещение към истината.
Компрометирането на епископ Еленков не трябва да води до компрометирането на цялата организация ОБЦ.  Призоваваме ви на среща, на която да дискутираме, изявим  и изясним  публикуваните и излезли наяве нередности, като вярваме, че този път Вие ще бъдете активната страна за провеждането й.

Считано от дата на получаването на настоящето писмо, в срок от 14 дни, ако Вие не поемете инициатива за такава среща,  то ще изтълкуваме подобно отношение като опит за потулване на критични за Тялото Христово проблеми. С оглед това ще бъдем принудени и ще пристъпим към по-нататъшни действия, с цел установяването на пълната истина по всички повдигнати въпроси, осъзнавайки риска от сериозни и необратими  поражения на Божието дело, както и на името на България по света, които ще бъдат нанесени вследствие на вашите действия и бездействия.

С призив за проява на здрав разум и отговорност:


Име и фамилия
Име на църквата
Град
1
Ангел Пилев, пастор
ХЦ «Сион»
София
2
Жоро Пенчев, пастор
Нов Живот
София
3
Георги Бакалов, обединяващ апостол
Апостолска Реформирана Църква
София
4
Васил Петров, епископ
Божия църква «Ел Ветил»
Габрово
5
Калоян Курдоманов, пастор
ХЦ «Прелом»
София
6
Красимир Партовски, апостол
«Ел шадай»
София
7
Иво Койчев, апостол
АХЦ «Живот в слава»
Стара Загора
8
Христо Кънев, апостол
АХЦ «ПМРСД»
Бургас
9
Румен Попов, пастор
«Царство на Христос»
Габрово
10
Радослав Илиев, пастор
ХЦ «Прелом»
София
11
Георги Райнов Якимов, пастор
Църква «Кармил»
Ямбол
12
Стоян Георгиев, пастор
ХЦ «Прелом»
София
13
Сунай Маджуров, пастор
АРЦ «Усъвършенстване на светиите»
Разград
14
Петър Пеев, пастор
Църква «Победоносна благодат»
Перник
15
Румен Олимпиев, пастор
МП АРЦ «Алфа и омега»
София
16
Стоян Стоянов, пастор
Църква «Божия слава»
Раднево
17
Христо Райнов Якимов, пастор
Църква Ветил
Несебър
18
Санди Сандев, пастор
Църква «Видение за славата»
с. Равадиново
19
Станислав Тодров, пастор
Библейска Вяра
София
20
Данаил Савов, пастор
Църквата в с. Веселиново
с. Веселиново
22
Георги Найденов, пастор
ХЦ «Сион»
 София
23
Красимир Янкулов, пастор
ХЦ «Нова надежда»
 Плевен
24
Павел Лазаров, презвитер
Презвитерянска Църква «Филаделфия»
София
25
Иво Попов, пастор
ХЦ «Сион»
 София
26
Васил Кривонозов, пастор
ХЦ «Ел Шадай»
 Ракитово

2 коментара:

  1. Да, даа, тези 14 дни бързо ще минат, след което явно нещата ще излезнат извън контрол. Чудя се какво правят пасторите застанали зад прочутата декларация, настояващи... "конфликта да се разреши от църковните водачи в рамките на църковната общност..."
    Еми уважаеми декларирали мина вече месец,през който нямаше обяснение, нямаше покаяние, нямаше и опит за диалог. Нито един от вас не инициара среща или разговор,. Тогава защо въобще трябваше и да се декларира? За да се прекара разграничител...на линия, че едните искат да решат проблема а другите не? Истината е, че казуса ще се реши ясно и открито без да се правят опити да се обявят хората, които задават въпроси, като причинители на проблема.
    Аз явно имам по-голям успех с мойта деклараця срещу зимата, тя вече започна да си отива. :-)

    ОтговорИзтриване
  2. Докъде я докарахте в крайна сметка?

    ОтговорИзтриване